Kritieke onderdelen van fase 1: tailor

Het fundament van ontwikkeltrajecten en transities vormgeven

Tailor - Train - Take Control

Onze aanpak van transities bestaat uit 3 overzichtelijke fasen: Tailor, Train en Take Control. Deze fasen geven weer hoe je een transitie of verandering vormgeeft, tot executie brengt en borgt in de organisatie. Binnen deze fase wordt een eenvoudige hoofdvraag beantwoord:

Fase 1: Hoe moet de transitie / het verandertraject eruit zien om onze doelen te bereiken?

de 4 stappen

Kritieke onderdelen van fase 1: Tailor

Organisaties gaan ontwikkeling zien als een change-management initiatief. De doelen voor een transitie worden gedefinieerd vanuit zowel een bedrijfs- als een leerperspectief. 

Vervolgens wordt de ontwikkeling van specifieke kennis en vaardigheden gestuurd (vanuit de succesfactoren van elke rol) en gestructureerd gepland. Trainingen en andere interventies worden ontworpen om iedereen te verbinden met de specifieke werkcontext waarin ze zich bevinden en die resoneren met de moderne student. 

Bepaal de route

De FuturePro Scan brengt de ontwikkelpunten in kaart om een lerende organisatie te worden. De resultaten daarvan worden naast de nieuwe realiteit gelegd (de situatie waar u naartoe wilt). De gaps zijn de basis voor het vormgeven van de strategie om tot de nieuwe realiteit te komen.

Bepaal de kritische succesfactoren

Bijna alle ontwikkelbehoeften kunnen vooraf worden gedefinieerd als u weet wat mensen moeten doen en realiseren. Met het bepalen van de kritische succesfactoren begrijpt u wat elke specifieke rol nodig heeft om topprestaties te leveren. Als u weet wat iedereen moet doen, kunnen de kennis en vaardigheden worden gedefinieerd die hen daartoe in staat stelt. Op basis daarvan kan de inhoud en het format van trainingen worden vormgegeven. 

Bepaal rol-specifieke eisen

Kritische succesfactoren zorgen ervoor dat trainingen altijd relevant zijn voor deelnemers. Als daarnaast met de specifieke eisen van elke rol wordt gewerkt,  wordt ook duidelijk welke output van elke rol wordt verwacht. Deze output bepaalt mede de inhoud van trainingen en de vaardigheden die geleerd moeten worden. Het speelt ook een rol bij het meten van de voortgang en het succes van het ontwikkelproces.

Ontwerp maatwerk ontwikkeltrajecten

Maatwerk ontwikkeltrajecten bestaan niet alleen uit klassikale trainingen. Effectieve trajecten bieden deelnemers diverse tools zoals klassikale-, online- en virtuele trainingen, on- en off the job coaching, tools, workshops, hulp bij implementatie van het geleerde in de praktijk, micro-learnings, etc. Maak trajecten die de moderne student aanspreken.

kennismaken

Laat u verder informeren in een prettig (online) kennismakingsgesprek

Vul het formulier in en we nemen contact met u op om samen de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Uw Voornaam
Uw Achternaam
Uw zakelijke e-mailadres
Uw zakelijke telefoonnummer
Geef een korte uitleg over uw vraag (optie)
0 of 350