ontwikkeltrajecten en transities van managers

Een robuuste en beproefde aanpak

een robuuste aanpak

Succesvolle transities en ontwikkelprogramma's
voor managers vormgeven

De meeste ontwikkeltrajecten leiden niet tot het gewenste resultaat. Daarom is het niet vreemd dat veel bedrijven huiverig zijn om zo'n traject in gang te zetten. Ontwikkeling van managers en transities binnen organisaties worden dan ook vaak pas opgestart als reactie op een interne of externe noodzaak (reactief veranderen).

Er zijn maar weinig bedrijven die managers ontwikkelen omdat ze een bepaalde ambitie hebben (proactief veranderen). En dat is jammer. Ontwikkelen vanuit ambitie geeft immers een andere energie dan wanneer dat vanuit een noodzaak gebeurt. 

Wendbare organisaties hebben een ambitie. Ze willen ergens naartoe. Ontwikkeltrajecten en transities worden in gang gezet om die ambitie waar te maken.

We helpen bedrijven om wendbaar te worden. We maken tijd en ruimte om een robuust proces in gang te zetten, waarmee leren en veranderen in de vezels van mensen, teams en de organisatie wordt geworteld.

Dat gebeurt niet overnacht. Daarom werken we altijd voor een langere periode met onze relaties samen.

De 3 fasen aanpak

De beproefde aanpak van
ontwikkeltrajecten en transities van managers

Bij veranderingen, transities en ontwikkeltrajecten van managers maken we gebruik van een beproefde aanpak die uit 3 duidelijke fasen bestaat.

uitleg aanpak

Hoe we ontwikkeltrajecten en transities vormgeven

Bij het vormgeven van ontwikkeltrajecten en transities van managers maken we gebruik van onderstaande 3 stappen die zich in de praktijk hebben bewezen.

Tailor

Fase 1:

In deze fase wordt in 4 stappen het fundament voor succes van een ontwikkeltraject of transitie opgezet.

Train

Fase 2:

De tweede fase bestaat uit het inspireren en transformeren van medewerkers. Daarnaast wordt het geleerde periodiek versterkt.

Take Control

Fase 3:

De laatste fase bestaat uit het toepassen van het geleerde in de praktijk. Vervolgens wordt dit gemeten en continu verbeterd.

kennismaken

Ontwikkel managers en medewerkers als het kan, niet alleen als het moet.

Vul het formulier in en we nemen contact met u op om samen de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Uw Voornaam
Uw Achternaam
Uw zakelijke e-mailadres
Uw zakelijke telefoonnummer
Geef een korte uitleg over uw vraag
0 of 350