management development: organisatie leider

De vierde transitie van de Leiderschapspijplijn

leiderschapspijplijn: de vierde transitie

Management Development: organisatie leider

De vierde transitie in de leiderschapspijplijn vindt plaats in het managen van een bedrijf (met rollen als General Manager, CEO of President). Dit is waar leiders moeten leren om strategieën te bepalen in plaats van ze gewoon te communiceren.

Deze positie houdt meer risico en meer beloning in dan lagere posities in de pijplijn; leiders hebben de vrijheid, maar ook de verantwoordelijkheid om visionair te zijn, lange termijn plannen te maken en vooruit te denken.

Sommige werknemers kunnen deze positie worden aangeboden, maar wijzen het vrijwillig af, omdat ze zich volledig bewust zijn van de last die het leiden van een bedrijf kan zijn en begrijpen dat het eenzaam is aan de top.

Anderen willen deze functie wel, hoewel ze qua vaardigheden en/of waarden niet geschikt zijn. Vaak zijn dit de mensen die om de verkeerde redenen naar leiderschap verlangen. U moet hen zo vroeg mogelijk in de leiderschapspijplijn identificeren om de schade te beperken die op hogere niveaus kan worden aangericht.

Doelgroep programma Leadership Pipeline: leiden van leiders

De doelgroep

Het doelgroep is organisatie leiders (bedrijfsleiders), d.w.z. leiders met volledige strategische en P&L-verantwoordelijkheid voor een bedrijfseenheid. Zij kunnen verantwoordelijk zijn voor een grote business unit of een sub-business unit. Zij rapporteren ofwel aan een ondernemingsleider, een bedrijfsleider voor een grote business of aan de Raad van Bestuur.

Wat de deelnemers gemeen hebben, is de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en uitvoering van een bedrijfsstrategie en de volledige P&L-verantwoordelijkheid.

Uitleg programma Leadership Pipeline: leiden van leiders

Het programma

Het programma verduidelijkt de specifieke verantwoordelijkheden en prestatie verwachtingen voor de leider. Het zorgt ervoor dat de leider de juiste werkwaarden, tijdsbesteding en vaardigheden ontwikkelt om succesvol te zijn in de rol.

Na het programma zal de leider een duidelijk perspectief hebben op hoe hij op unieke wijze waarde creëert als organisatie leider. Hij heeft geleerd zijn leiderschapswerk te waarderen.

Flow programma Leadership Pipeline: leiden van leiders

De praktijk

Alles is gebaseerd op de eigen dagelijkse uitdagingen van de deelnemer. Bovendien betrekken we de directe manager van de deelnemer in het leerproces. In plaats dat de deelnemers de training naar hun werk brengen, brengen de deelnemers hun werk in de training.

De integratie van het dagelijks leven is sterk. Daardoor is het geleerde in het programma direct en onmiddellijk toepasbaar wanneer de deelnemers naar hun werk terugkeren.

voorbeeld programma

Kernpunten van een programma

Hieronder ziet u enkele van de kernpunten van een typisch programma voor organisatie leiders. Het hele programma sluit direct aan bij het werk dat gedaan moet worden door een organisatie leider. De inhoud en leerstroom van het uiteindelijke programma wordt samen met u ontworpen.

De rol van organisatie leider

Ontwikkel de bedrijfsstrategie

Uitvoeren van de bedrijfsstrategie

Leid met een multifunctioneel perspectief

Ontwikkel en houd functioneel leiders verantwoordelijk

Eigenaarschap over talentontwikkeling

 • Hoe u op unieke wijze waarde toevoegt aan de organisatie
 • Transitie in:
  - Zakelijke waarden
  - Tijdsbesteding
  - Vaardigheden
 • Hoe uw rol als leider verbonden is met andere rollen in de organisatie
 • Hoe u tijd vrijmaakt om een functioneel leider te zijn
 • Niet opgenomen in het algemene programma
 • Dit wordt beter behandeld door bedrijfsscholen en adviesbureaus op het gebied van strategie
 • Verkennen van organisatorische ontwerpprincipes
 • Het ontwerpen van een organisatie die is doordrenkt met verantwoordingsplicht
 • Verwijderen van uitvoering blokkades
 • Onderzoek hoe verschillende functies een unieke waarde kunnen toevoegen aan het bedrijf
 • Welke functies moet u in uw managementteam opnemen
 • Functionele strategiebeoordelingen
 • Ontwikkel functionele leiders
 • Bouw een door leiders geleide ontwikkelingscultuur
 • Op feiten gebaseerde beoordeling van de prestaties van functionele leiders
 • Verantwoordelijkheid en geloofwaardigheid opbouwen rond uw prestatieproces
 • Identificeer leiderschap potentieel
 • Bouw de leiderschapspijplijn
 • Planning van opvolging
 • Talent laten groeien

INVESTEER OM DE GOEDE REDEN

Waarom investeren in de ontwikkeling van organisatie leiders?

De meeste leidinggevenden die de overgang maken van functioneel leider naar organisatie leider krijgen een "leiderschapschok". Een organisatie leider zit in een veel zichtbaardere positie en wordt nauwlettend in de gaten gehouden door al zijn/haar functionele hoofden, het senior management, alle medewerkers en externe stakeholders.

Een paar verkeerde woorden kunnen een lawine op gang brengen, terwijl een paar goed geformuleerde woorden de hele organisatie kunnen mobiliseren. Veel organisatie leiders hebben ook het gevoel dat ze er "alleen voor staan". Ze krijgen veel minder sturing van hun baas dan toen ze nog functioneel leider waren en hebben geen natuurlijke peers die hen directe of indirecte feedback geven.

Daarnaast is de complexiteit op dit leiderschapsniveau enorm. Om een bedrijfsstrategie uit te stippelen en functioneel werk te integreren, moeten heel wat verbanden worden gelegd.
En natuurlijk is er een enorme waarde verschuiving: van het waarderen van de eigen functie naar het naar waarde schatten van alle functies.

Een investering in de ontwikkeling van bedrijfsleiders is dan ook niet alleen een investering in de bedrijfsleider. Het is een investering die een impact zal hebben op de hele prestatie van de organisatie.


PROBLEMEN BIJ DEZE TRANSITIE

Typische transitie problemen bij organisatie leiders

In het programma zullen we leiders ondersteunen bij het overwinnen van de typische overgangsproblemen voor organisatie leiders. Vaak zijn dit gedragingen die u ook ziet bij meer ervaren organisatie leiders.

 • Blijft de functie "runnen" waar hij aan het hoofd stond voordat hij tot organisatie leider werd bevorderd
 • Niet in staat om een sterk managementteam van functionele leiders samen te stellen
 • Heeft geen waardering voor de menselijke kant of de "zachte" kant van het leiden van een bedrijf
 • Faalt in het vinden van het juiste evenwicht tussen kwartaalcijfers en het behoud van de organisatie op de lange termijn

kennismaken

Organiseer dit programma voor uw top managers

Vul het formulier in en we nemen contact met u op om samen de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Uw Voornaam
Uw Achternaam
Uw zakelijke e-mailadres
Uw zakelijke telefoonnummer
Geef een korte uitleg over uw vraag (optie)
0 of 350

Het versturen van dit formulier verplicht u tot niets. We spreken alleen de mogelijkheden voor uw organisatie.