december 20

Uitslag lerend vermogen scan – Leiderschap en team

0  comments

1. Veiligheid en vertrouwen

De mate waarin je je vrij voelt om je open en kwetsbaar te tonen.

Stelling Sterk mee oneens Oneens Neutraal Eens Sterk mee eens
1. In ons team geven we elkaar als vanzelfsprekend constructieve feedback. 0 0 0 0 0
2. In ons team laten wij elkaar onze fouten zien. 0 0 0 0 0
3. In ons team delen wij zonder schroom onze visies en meningen. 0 0 0 0 0
4. In ons team stellen wij ons kwetsbaar op naar elkaar. 0 0 0 0 0
5. Elkaar om hulp vragen is de norm in ons team. 0 0 0 0 0
6. In ons team stimuleren we elkaars ontwikkeling. 0 0 0 0 0

2. Teamwork

De mate waarin het team gezamenlijk kan leren en presteren.

Stelling Sterk mee oneens Oneens Neutraal Eens Sterk mee eens
1. In ons team zijn we betrokken bij elkaars taken en pakken wij taken vanuit gezamenlijkheid op. 0 0 0 0 0
2. Problemen worden in ons team gezamenlijk geanalyseerd en opgelost. 0 0 0 0 0
3. In ons team leren en experimenteren wij samen. 0 0 0 0 0
4. Fouten worden constructief en op een prettige wijze besproken in ons team. 0 0 0 0 0
5. In ons team delen wij als vanzelfsprekend onze ervaringen die voor anderen leerzaam kunnen zijn. 0 0 0 0 0
6. We maken actief gebruik van elkaars diverse achtergronden en ervaringen. 0 0 0 0 0
7. We zijn als team trots op onze gezamenlijke prestaties. 0 0 0 0 0

3. Adaptief vermogen en flexibiliteit

De mate waarin het team proactief inspeelt op interne en externe veranderingen.

Stelling Sterk mee oneens Oneens Neutraal Eens Sterk mee eens
1. Als team anticiperen wij proactief op interne en externe veranderingen. 0 0 0 0 0
2. Ons team beweegt soepel mee met veranderingen. 0 0 0 0 0
3. Ons team past inhoud en werkwijzen snel en adequaat aan op veranderingen in de markt. 0 0 0 0 0
4. Als team zijn we verrassingen vaak voor doordat we alert en scherp zijn op interne en externe ontwikkelingen. 0 0 0 0 0
5. Ons team functioneert als een lerend netwerk, in afstemming met de omgeving. 0 0 0 0 0
6. Ons team toont lef en ideeën. 0 0 0 0 0

4. Duurzaam Leiderschap

De mate waarin de leider proactief bijdraagt aan het duurzaam leren en presteren van het team.

Stelling Sterk mee oneens Oneens Neutraal Eens Sterk mee eens
1. De leidinggevende is voor mij een rolmodel in leren en ontwikkeling. 0 0 0 0 0
2. De leidinggevende begeleidt ons team op een coachende manier om doelen te bereiken. 0 0 0 0 0
3. De leidinggevende zet onze teamleden in hun kracht door nieuwe taken te delegeren. 0 0 0 0 0
4. De leidinggevende ondersteunt het zelfsturend vermogen van ons team. 0 0 0 0 0
5. Ik ervaar een gelijkwaardige omgang tussen de teamleden en onze leidinggevende. 0 0 0 0 0
6. De leidinggevende combineert menselijkheid met resultaatgerichtheid. 0 0 0 0 0
7. De leidinggevende zorgt merkbaar voor verbinding in het team. 0 0 0 0 0

Tags


You may also like

Uitslag lerend vermogen scan – Leiderschap en team

Uitslag lerend vermogen scan – Leiderschap en team
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350