december 19

Uitslag lerend vermogen scan – Functie en taken

0  comments

1. Uitdaging

De mate waarin je binnen jouw functie wordt uitgedaagd om optimaal te presteren.

Stelling Sterk mee oneens Oneens Neutraal Eens Sterk mee eens
1. Mijn takenpakket is zeer gevarieerd en uitdagend. 0 0 0 0 0
2. In mijn werk word ik door mijn omgeving uitgedaagd om me te verbeteren. 0 0 0 0 0
3. Ik leer steeds iets nieuws van mijn taken 0 0 0 0 0
4. Ik haal veel voldoening uit mijn taken. 0 0 0 0 0
5. Ik word uitgedaagd om gegevens en resultaten uit het verleden te gebruiken om optimaal te presteren. 0 0 0 0 0
6. Het motiveert mij dat mijn werk zichtbaar en belangrijk is voor het eindresultaat. 0 0 0 0 0

2. Autonomie en regelvrijheid

De mate waarin je zelf kunt bepalen hoe je continu tot betere resultaten komt.

Stelling Sterk mee oneens Oneens Neutraal Eens Sterk mee eens
1. Naast mijn taken heb ik alle ruimte om mezelf te ontwikkelen. 0 0 0 0 0
2. Ik krijg volop ruimte binnen mijn takenpakket om eigen creatieve oplossingen aan te dragen. 0 0 0 0 0
3. Binnen mijn taakuitvoering kan ik experimenteren en nieuwe werkwijzen ontwikkelen. 0 0 0 0 0
4. Ik kan al mijn ambities kwijt in mijn taakuitvoering. 0 0 0 0 0
5. Ik krijg veel vrijheid en verantwoordelijkheid over mijn taken. 0 0 0 0 0

3. Werkdruk

De mate waarin werkdruk en draagkracht in balans zijn.

Stelling Sterk mee oneens Oneens Neutraal Eens Sterk mee eens
1. Mijn werkdruk is in een gezonde balans met wat ik aankan. 0 0 0 0 0
2. De hoeveelheid werk biedt voldoende ruimte om mijn werk met de gewenste kwaliteit uit te voeren. 0 0 0 0 0
3. De werkdruk laat het toe om samen te evalueren. 0 0 0 0 0
4. De werkdruk zorgt voor precies de juiste uitdaging voor mij. 0 0 0 0 0
5. De taakeisen passen bij wat ik te bieden heb en zorgen voor precies de juiste uitdaging voor mij. 0 0 0 0 0
6. Zaken die niet goed gaan kan ik drempelloos, zonder negatieve consequenties bespreekbaar maken. 0 0 0 0 0

Tags


You may also like

Uitslag lerend vermogen scan – Functie en taken

Uitslag lerend vermogen scan – Functie en taken
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350