Uitslag Lerend Vermogen scan (deelnemer versie)

uitslag lerend vermogen scan

deelnemer versie

Uitslag lerend vermogen scan:

  • Medewerker

  • Functie & taken

  • Leiderschap & team

  • Organisatie

  • Omgeving

  • Denkkracht

  • Veranderkracht

  • Engagement

  • Persoonlijke effectiviteit

  • Interpersoonlijk meesterschap

Medewerker - Denkkracht

Totaaloverzicht uitslag blok: Medewerker - Denkkracht

Geen uitslagen gevonden.

Hoe interpreteer je deze cijfers?

Aan elk antwoord dat je hebt gegeven zijn punten toegekend. De cijfers in de tabel geven de gemiddelden van jouw antwoorden weer. Deze gemiddelden liggen tussen de 1 en 5 en zijn ingedeeld in "Hoog", "Midden" en "Laag".

Hoog: cijfer ligt tussen 4 en 5
Midden: cijfer ligt tussen 2 en 4
Laag: cijfer ligt tussen 0 en 2

Medewerker - Denkkracht | :

Score Laag: 0-2 punten

Score Midden: 2-4 punten

Score Hoog: 4-5 punten

Overweging en uitdaging

Medewerkers die tussen de 1 en 2 punten scoren tonen geen tot weinig vermogen om te denken in groei en kansen.


Bij problemen of uitdagingen zijn ze snel geneigd de spreekwoordelijke beren op de weg te zien. Er wordt weinig creatief en probleemoplossend gedacht en uit ervaringen wordt doorgaans weinig lering getrokken.


Deze medewerkers zijn zich niet of weinig bewust van hun eigen motieven en handelen. Het werk vindt veelal plaats op de zogenaamde automatische piloot. 

Medewerkers die tussen de 2 en 4 punten scoren zijn doorgaans in staat om te denken in groei en kansen.


Er is over het algemeen vertrouwen in eigen kunnen en er heerst de overtuiging dat er nog te leren valt.


Problemen worden met enige creativiteit en doeltreffendheid opgepakt.


Deze medewerkers denken na over de aanpak en over verbeteringen.  

Medewerkers die tussen de 4 en 5 punten scoren denken optimaal in groei en kansen: hun denken, overdenken en doen vloeien automatisch in elkaar over.


Deze medewerkers hebben geloof in eigen kunnen. Zij tonen zich leergierig en anticiperen voortdurend op vraagstukken die zich aandienen.


Zij bedenken de meest creatieve en verrassende oplossingen.


Deze medewerkers trekken als vanzelfsprekend lering uit ervaringen, of deze nu een positieve of negatieve uitkomst hebben.

Hoe complex is de taak en vraagt deze om meer denkkracht dan nu gescoord is?


Kan met meer denkkracht een beter resultaat worden behaald? 


Wat belemmert de denkkracht van medewerkers?


Hoe kan groei mindset van de medewerkers behouden of gestimuleerd worden?


Hoe kun je medewerkers leren hun probleemoplossend vermogen (verder) te ontwikkelen?


Hoe kan het reflectievermogen van medewerkers (blijvend) gestimuleerd worden?

Klik voor details

Geen uitslagen gevonden.