Uitslag Belbin Teamrol Zelfonderzoek

Uitslag Belbin Teamrol Zelfonderzoek

(Deelnemer versie)

Uitslag Belbin Teamrol Zelfonderzoek:

In de tabel hieronder zie je hoeveel punten je hebt gescoord op elke teamrol. Deze punten worden duidelijk als je kijkt naar "Verdere verdieping in jouw teamrollen", die je onder de uitleg van de teamrollen ziet. 

No Entries Found

Uitleg van de teamrollen

Lees hieronder de uitleg van elke teamrol en kijk of je jezelf herkent in de teamrol(len) waar je het hoogst op hebt gescoord.

 • VZ

 • VR

 • PL

 • MO

 • BM

 • BO

 • GW

 • ZD

 • SP

De Voorzitter | Coördinator (VZ)

Kenmerken

De Voorzitter (VZ) is constant op zoek naar wilsovereenkomst in de groep. Hij is de natuurlijke coördinator die de procedure aangeeft, de bedoelingen verheldert, de opvattingen inventariseert en ten slotte samenvat wat iedereen wil. Hij probeert elk teamlid aan te moedigen om bij te dragen en heeft een goede neus voor ieders sterke kant. De VZ is rustig, extravert, positief en ruimdenkend, maar protocol-vast. Hij beschikt doorgaans niet over opvallende, intellectuele of creatieve talenten. Zijn kracht is veeleer dat hij deze talenten bij anderen ontdekt en het woord wil geven. Hij zoekt consensus, maar hakt zonder aarzelen de knoop door als zich een meerderheid heeft afgetekend of als de tijd begint te dringen.

Kernkwaliteiten

De Voorzitter komt tot zijn recht op een plaats waar uiteenlopende belangen en kwaliteiten moeten worden samengebundeld en waar doelstellingen moeten worden gecoördineerd. Ferm in de procedure en gericht op de besluitvorming als hij is, is de VZ een natuurlijke en voor ieder aanvaardbare leider, die het beste uit de groep haalt. Zolang hij maar vrij blijft van een eigen belang of een eigen inhoudelijke stellingname. Dat laatste brengt hem snel in conflict met Vormer en Plant.

 • Doelgericht
 • Ondersteunend
 • Natuurlijk gezag
 • Enthousiast
 • Verzoeningsgezind
 • Besluitvaardig
 • Kalm
 • Zelfverzekerd en evenwichtig

Valkuilen

De VZ jaagt op besluiten en benadrukt soms te sterk het tempo en voortgang in de besluitvorming, waardoor bepaalde talenten wegvallen. Procedurele starheid en vasthouden aan ‘het besluit is besluit’, vooral als nieuwe inzichten of vragen naar voren komen, is gevaarlijk. Blijven vasthouden aan een gegeven rolverdeling, ook als het interne of externe krachtenveld verandert.

 • Eigen belang benadrukken
 • Niet wilskrachtig
 • Niet ambitieus
 • Amateuristisch
 • Te procedureel, star en koppig
 • Lui

Verdere verdieping in jouw teamrollen

Jouw primaire-, secundaire-, geen talent- en geblokkeerde rollen

No Entries Found

Kernkwaliteiten (gedrag): de combinatie van rollen

No Entries Found

Gericht op zichzelf of op het collectief en de samenwerking

No Entries Found