Het Zelf-assessment Situationeel Leiderschap

Zelf-assessment Situationeel Leiderschap

Zelf-Assessment Situationeel Leiderschap

Wat is situationeel leiderschap?

In het Situationeel Leiderschapsmodel van Kenneth Blanchard en Paul Hersey gebruiken managers verschillende leiderschapsstijlen, afhankelijk van de situatie. Deze situatie wordt bepaald door een specifieke taak die door een specifieke medewerker moet worden uitgevoerd.  Met het SL-model kun je gemakkelijk bepalen welke leiderschapsstijl het meest effectief is voor deze situatie. Belangrijk hierbij is welke taak moet op welke wijze worden uitgevoerd en is de persoon in kwestie bereid (gemotiveerd) en bekwaam (weten wat te doen en vaardig zijn) om deze taken uit te voeren. Dit verschilt dus per persoon binnen een afdeling.

Taakgericht en mensgericht

Blanchard en Hersey categoriseerden leiderschapsstijlen aan de hand van de mate van taakgerichte sturing en de mate van mensgerichte ondersteuning die een persoon nodig heeft bij de uitvoering van de taak.

Zo ontstond het model voor situationeel leiderschap dat helpt om medewerkers te ontwikkelen naar taakvolwassenheid.

Leiderschapsgedrag van de leider

Ondersteuning
Mens- / Relatiegericht

S3
Participeren
Motiveren

 • Samen bepalen hoe
 • Hulp bij de uitvoering

S2
Coachen
Overleggen

 • Samen het wat en hoe
 • Veel controle op uitvoering

S4
Delegeren
Overlaten

 • Wat en hoe overlaten
 • Weinig hulp en controle

S1
Instrueren
Uitleggen

 • Zeggen wat en hoe
 • Veel controle op uitvoering

Taakgericht
Sturing

S4 - Delegeren

 • Lage taakfocus
 • Lage relatiefocus

S3 - Participeren

 • Lage taakfocus
 • Hoge relatiefocus

S2 - Coachen

 • Hoge taakfocus
 • Hoge relatiefocus

S1 - Instrueren

 • Hoge taakfocus
 • Lage relatiefocus

Ontwikkelingsniveau van de medewerker

Net als de leiderschapsstijlen zijn ook de ontwikkelingsniveaus situationeel. Een persoon zou bekwaam, zelfverzekerd en gemotiveerd kunnen zijn voor één gedeelte van zijn werk, maar minder goed gekwalificeerd zijn voor andere werkzaamheden binnen een functie. Zo is het bij de analyse  dus belangrijk niet alleen naar de specifieke taken van een functie te kijken, maar ook naar de motivatie (bereidheid) en aanlegfactoren (talenten) van medewerkers voor deze specifieke taken.

O1

Niet Bekwaam, Beginnende bereidheid

O2

Enige Bekwaamheid, Bereid

O3

Bekwaam, Variabel bereid

O4

Bekwaam en Bereid

Haal meer uit het leiderschap en de medewerkers

Ontdek de kansen die er liggen om het leiderschap en de ontwikkeling van medewerkers naar een hoger niveau te tillen. U kunt deze test gratis doen voor een van de leiders binnen uw organisatie.