Het Belbin Teamrol Zelfonderzoek

Het belbin teamrol zelfonderzoek

Het Belbin Teamrol Zelfonderzoek

Definitie teamrollen

De Britse onderzoeker Meredith Belbin geeft aan de term teamrol de volgende definitie: 

De kenmerkende manier waarop iemand zich gedraagt,  zijn bijdrage levert en met anderen omgaat.

Elke teamrol bevat een aantal kwaliteiten en sterktes die van belang zijn voor een team. Elke teamrol heeft ook daarbij horende, kenmerkende zwakheden.

De teamrollen

Het teamrolmodel van Belbin onderscheidt 9 verschillende teamrollen die in een succesvol team aanwezig zijn.

De beschrijvingen hieronder zijn wat overdreven om herkenning van een teamrol te vergemakkelijken.

Volgens Belbin combineert elk persoon twee of drie teamrollen, die goed bij hem of haar passen en waarin hij of zij zich makkelijk beweegt: iemands voorkeursrollen, ook wel primaire rollen genoemd.

De 9 teamrollen van Belbin

Monitor

Verstandig, doordacht en rationeel. Bewaart het overzicht en weegt alle mogelijkheden af.

Vormer

Dynamisch, gedreven en uitdagend. Zet druk op het team en ruimt weerstanden uit de weg.

Voorzitter

Brengt mensen bijeen en coördineert de inspanningen van het team. Zoekt naar het gezamenlijke besluit. 

Zorgdrager

Nauwgezet en precies. Zorgzaam en waakzaam ten aanzien van wat mis kan gaan. Zet de puntjes op de i.

Groepswerker

Opmerkzaam, behulpzaam en diplomatiek. Luistert en ondersteunt. De sfeermaker.

Specialist

Toegewijde, soms wat eenzelvige vakman die bijzondere en zeldzame kennis en vaardigheden heeft.

Bedrijfsman

Taakgericht, nuchter en ordelijk. Zet plannen en ideeën om in praktische taken en bezigheden.

Brononderzoeker

Extravert, enthousiast en vaardig in de communicatie. Verkent mogelijkheden en legt contacten.

Plant

Creatief, verbeeldingsrijk en onorthodox. Brengt visie en nieuwe zienswijzen.

Teamrollen zijn relationele begrippen en gebonden aan een context. De verhouding met de ander bepaalt mede welke rollen in de samenwerking zichtbaar en actief worden. Dat kan dus in elke omgeving verschillen.
Door bewustwording en persoonlijke ontwikkeling kunnen de teamrollen over tijd veranderen.

Je kunt jouw primaire teamrollen ontwikkelen en versterken op grond van je ervaringen in het werken in verschillende teams.

Wanneer je die ontwikkelingen wilt volgen en managen, kun je dit teamrol zelfonderzoek na een bepaalde periode van ontwikkeling nogmaals doen.

Ontdek gratis welke teamrollen passen bij een teamlid

Om kennis te maken met het Belbin Teamrol Zelfonderzoek bieden we aan om gratis het onderzoek met een medewerker te doen.