Caluwe – De kleurentest voor veranderaars

de kleurentest voor veranderaars

De kleurentest voor veranderaars

De kleurentheorie

De grondslag voor de kleurentheorie is gelegd in 1998 door Hans Vermaak en Léon de Caluwé. De vijf kleurenconcepten zijn vrij brede concepten die kunnen worden toegepast op organisaties, teams  en individuen, maar ook op verandertrajecten, problemen, processen en uitkomsten, rollen, posities, gedrag en denkbeelden.

Het gaat niet alleen over veranderen, maar ook over organiseren, managen en over uzelf. De kleurenconcepten geven (nieuw) jargon om onze complexe wereld te typeren en erover te communiceren.

Geloofssystemen

De populariteit van de kleurentheorie is ongetwijfeld mede te danken aan de kleuren labels. Maar de kleuren labels zijn het minst belangrijk: het zijn slechts labels.

Het gaat natuurlijk om de geloofssystemen, de sets van overtuigingen, niet over verfpigmenten of lichtgolflengtes. Iedere vergelijking daarmee gaat mank! Bovendien bestaan er soortgelijke theorieën die ook kleuren labels gebruiken, soms op dezelfde, maar vaak op een andere manier of met een andere betekenis.

De kleurconcepten in hoofdlijnen

De kleuren zijn gelabeld als geeldrukdenken, blauwdrukdenken, rooddrukdenken, groendrukdenken en witdrukdenken. De lettergreep ‘druk’ verwijst naar het streven van veranderaars om toch enigszins planmatig, doelbewust of vooruitkijkend te werk te gaan, ook al laat je alles (doelbewust) op zijn beloop. We willen tenslotte iets kunnen voorspellen, beredeneren of beïnvloeden. Daar halen we onze professionaliteit uit. Hoe iemand te werk gaat is per kleur overigens heel verschillend.


Geeldrukdenken

Macht
Coalities
Haalbare oplossingen
Onderhandelen
Win-Win


Blauwdrukdenken

Meten = Weten
Rationeel
Stappenplan
Monitoren
Ontwerpen
Voorspelbaarheid


Rooddrukdenken

Voor wat hoort wat (ruilen)
Relaties
Belonen en straffen
Sociale setting
Binding van mensen


Groendrukdenken

Leren en ontwikkelen
Coaching
Motiveren
Leervermogen
Bewust onbekwaam


Witdrukdenken

Dynamiek
Evolutie
Zelforganisatie
Creativiteit
Complexiteit
Onderzoeken

Toepassingsmogelijkheden voor de kleurentheorie

De kleurentheorie heeft vier belangrijke toepassingsmogelijkheden. Twee ervan spelen direct in op het algemene veranderingsproces: kijken naar organisaties en het ontwerpen van een veranderingsstrategie of interventie.

Een derde toepassing gaat over de ontwikkeling van de eigen professionaliteit. Daarbij spelen leren en reflectie een belangrijke rol. Ze zijn een stap in de ontwikkeling om een betere en professionelere veranderaar te worden,

Als vierde toepassing kan de kleurentheorie de taal en de concepten verschaffen voor samen leren en reflecteren. Het is dan de gemeenschappelijke taal en de gemeenschappelijke theorie of het model.

Hoe gedragen uw teamleden zich tijdens een verandering?

Ontdek hoe u makkelijker uw team meekrijgt in een verandering. U kunt deze test gratis samen met een medewerker doen.