transitie management

Home » Transitie Management

Uitgangspunten bij verandering?

De verander paradox:

Mensen zijn gemaakt om verandering te weerstaan

  1. Vanuit nature denken mensen meer in belemmeringen en vertonen vermijding / vluchtgedrag --> overleven
  2. Het onbewuste regeert voor het overgrote deel. De bestaande routines zijn in "control"
  3. Mensen handelen vanuit de “present state” niet vanuit de “future / desire” state. Zijn bang voor verlies van zaken of het bekende
  4. Het eigen belang / ego zit vaak in de weg
  5. Denken in "als dan" scenario's, waardoor ze stil staan
  6. De echte betekenis van verantwoordelijkheid nemen bestaat alleen als je leert van je fouten 

Toch groeit de mens van het ontdekken van nieuwe zaken en daarmee nemen de angsten af. Bijzonder toch!?

Onze visie op ontwikkeling?

Verandering van gedrag is contextueel

De interne organisatie en de externe factoren (context) zijn van grote invloed op het gedrag van medewerkers. Om gedrag bij medewerkers dus te ontwikkelen / te veranderen is het van belang dat de organisatie (context) mee veranderd en ondersteunend werkt in het licht van de beoogde gedragsverandering. De strategie is daarbij richtinggevend.

Leiderschapsstijl is een cruciale factor

Transformationele leiders creëren context, faciliteren, inspireren en ondersteunen. Zij werken aan duurzame verandering samen met hun teams vanuit de filosofie. Engage (betrek), Empower (zet mensen in hun kracht), Equip (coach, inspireer en ondersteun) tooling / middelen) en Embed (veranker in mindset, werkwijzen en cultuur).

Niet meteen een uitgewerkt masterplan

Zoek en verwacht niet meteen een uitgewerkt masterplan, maar denk en werk met teams in kleine overzichtelijk stapjes. We willen vaak teveel en te snel. Werken vanuit betrokkenheid, zelforganisatie en ruimte creëren voor echte verandering.

De leidende coalitie

Betrek vanuit “de leidende coalitie gedachte” de organisatie bij de planvorming om tot executie te komen.

Bewegen naar niveaus

Leer vanuit de gemaakte stapjes en beweeg naar het volgende niveau.

Executie in de operatie

Zaken in executie brengen op operationeel niveau is altijd het einddoel. Daar gebeurt het. De context moet hier ondersteunend aan zijn.

12 belemmeringen voor verandering en groei

Organisatie Structuur

Geen alignment visie & strategie

gebrek aan besluitvorming

centralisatie van macht

vASTE PATRONEN IN STAND HOUDEN

inflexibiliteit van processen

gebrek aan kennis & vaardigheden

gericht op de korte termijn

geen creativiteit, innovatiekracht

onvoldoende experimenteel

geen identificatie missie en waarden

angst cultuur

ruimte maken voor verandering?

We helpen u graag verder. Neem gerust contact op om kennis te maken.

  • contact formulier
  • Laat u bellen
  • bel ons

Als u deze website mobiel bezoekt, dan kunt u op onderstaande knop klikken om ons direct telefonisch te spreken.