Training, Coaching en advies

Home » Training, Coaching en Advies

laat leiders en medewerkers groeien met:

Training

Training staat in het teken van kennisoverdracht en het gebruik van diverse werkvormen om vaardig te worden. Zoveel mogelijk gericht op de dagelijkse praktijk van de deelnemers.


Coaching

Persoonlijk groeien en de natuurlijke kwaliteiten, talenten en vaardigheden ontwikkelen. Ook het wegnemen van blokkades in de vorm van belemmerende overtuigingen en emoties.


Workshops

Inspirerende sessies rond actuele thema's. Inzichten verzamelen en ervaringen delen Nieuwe kennis is vaak de "mogelijkmaker" van verandering en ontwikkeling.


Consultative Coaching

Advisering op basis van ervaring over strategie, organisatie-inrichting en ontwikkelprogramma's voor medewerkers. Sparren met elkaar over de toekomst, groei en aanpak.


PRINT

PRINT staat voor Praktijk Interventies. Daar helpen waar het nodig is. Samen in het moment staan en daar de verbeteringen op gang helpen. Op alle niveaus binnen de organisatie.


STRATEGIE  &  LEIDERSCHAP

Wat zien we in de praktijk?

 • Organisaties moeten zich steeds sneller aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. Dat doet een beroep op de flexibiliteit en het doorzettingsvermogen van de medewerkers.
 • Bedrijven worstelen met een nieuw perspectief en weten vaak niet goed hoe daar mee om te gaan.  80% van de bedrijven heeft problemen met een onderscheidend vermogen. Hetzelfde percentage heeft problemen met winstgevendheid / liquiditeit​.
 • We zien dat door het management 80% van hun energie gestoken wordt in het managen van interne organisatieproblematiek en slecht 20% besteed wordt aan het genereren van klantwaarde (dus continuïteit en winstgevendheid). Dit komt onder meer door verzuiling, het managen van de hiërarchie, incompetentie en gebrek aan leiderschap.
 • We geloven dat succesvol aanpassen (verbeteren) vraagt om een andere kijk en nieuwe inzichten. Dit betekent continue ontwikkeling van de eigen kennis, vaardigheid en mindset. Niet alleen als individu, maar ook als groep en (management) team. Er moet gezamenlijke besluitvorming ontstaan, waarbij het team beschikt over dezelfde kennis, inzichten en informatie. Dan pas creëer je alignment en een gezamenlijk gedragen nieuwe koers / toekomst / strategie.
 • We zien dat voor veel bedrijven het ontwikkelen van een winnende strategie al een uitdaging op zich is, laat staan het operationeel maken van deze strategie.
 • We geloven dat de maakbaarheid van de wereld een achterhaald concept is. Het nieuwe strategische perspectief ontstaat door het delen van nieuwe inzichten, vanuit andere invalshoeken en door aanvullende partijen. Zinvol, relevant en economisch interessant.

Organisatie   &   Verandering

Wat zien we in de praktijk?

 • We zien dat managers zich vaak onvoldoende bewust zijn van de organisatiedynamiek bij het doorvoeren van veranderingen.  Zo leiden 60% van alle veranderingen niet tot het gewenste effect.  Veel verbeteringen (initiatieven) worden opgestart,  weinig worden met succes afgemaakt. Er wordt nauwelijks tot geen gebruik gemaakt van het beschikbare potentieel in organisaties.
 • We geloven dat succesvol verbeteren vraagt om een integrale aanpak vanuit een bedrijfskundig perspectief.
 • We zien dat teveel managers het “nu” managen en niet de toekomst. De focus ligt op het korte termijn resultaat. Een “verbeterstructuur” is bij 75% van de bedrijven niet ingericht.  Innovatie staat vaak niet op de agenda.
 • We zien dat veel organisaties hun verander potentieel niet in kaart hebben.
 • We zien dat de hiërarchie van organisaties vaak onvoldoende werkt om veranderingen met de juiste snelheid en impact door te voeren.
 • We  zien dat het op een lijn krijgen van management en medewerkers vaak een struikelblok is bij het realiseren van veranderingen.
 •  Leidinggeven aan veranderingen / veranderingsprocessen is geen vanzelfsprekendheid. Het vraagt om specifieke leiderschapskwaliteiten
 • Managers en leidinggevenden hebben regelmatig moeite om medewerkers en collega’s aan te spreken op hun verantwoordelijkheden, incompetenties en verbeterpotentieel.

Verkoop  &  Klantgerichtheid

Wat zien we in de praktijk?

 • Veel verkopers / accountmanagers worstelen met de vraag welke waarde zij toevoegen aan hun klanten. 
 • Verkopers zijn bij gebrek aan onderscheidend vermogen op zoek zijn naar een inspirerende manier om hun klanten en prospects te overtuigen.
 • 60% van alle verkopers / accountmanagers leveren niet de resultaten die van ze verwacht worden.
 • We zien dat veel verkopers / accountmanagers niet met de mentale druk van klanten en het vak om kunnen gaan.
 • Wij zien dat 10% van de verkopers / account managers binnen sales teams nooit het gewenste niveau en resultaat gaan halen. Organisaties hebben vaak moeite met het vinden van een duurzame oplossing hiervoor.
 • We zien dat verkopers vaak een specifieke behoefte van een klant nodig heeft om te kunnen "scoren". Het bewijst van een gebrek aan toegevoegde waarde.
 • We geloven dat tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers een fundamentele invloed heeft op de productiviteit en de klanttevredenheid.
 • We zien dat 80% van alle medewerkers zichzelf een voldoende geeft als het gaat om klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. De vraag is: vinden klanten dit ook?
 • We geloven dat “goed werkgeverschap” bijdraagt aan het duurzaam ontwikkelen van een organisatie, waarbij de klant centraal staat.
 • We zien dat inzicht geven in het eigen presteren en het managen van verwachtingen leidt tot een hogere klanttevredenheid en -loyaliteit
 • We zien dat veel directies niet weten welke medewerkers goed en niet goed presteren en wat de effecten hiervan zijn op klanten.

verder praten?

Neem gerust contact op om verder te praten. 

 • contact formulier
 • Laat u bellen
 • bel ons

Als u deze website mobiel bezoekt, dan kunt u op onderstaande knop klikken om ons direct telefonisch te spreken.