Maak kennis

over de transitie kamer

Home » Maak kennis

Onze organisatie

We zijn een training en adviesorganisatie. We brengen mensen in beweging, creëren ruimte, inspireren en dat geeft energie. Energie voor een transitie, verandering of reorganisatie, die nodig is om te blijven groeien. Als bedrijf en daarmee als mens. We helpen beide door het bedrijf in de goede richting te zetten en de mensen te ontwikkelen en begeleiden.

Onze visie

Wij zijn ons bewust dat klanten op zoek zijn naar praktisch advies en tools, waardoor zij daadwerkelijk die veranderingen door maken (transitie), die noodzakelijk zijn voor het realiseren van hun strategische doelstellingen.


Wij zien dat organisaties / mensen lastig kunnen omgaan met veranderingen. Wij kennen de kritische succesfactoren van verandering voor mens en organisatie, waardoor wij vanuit onze dienstverlening waarde kunnen toevoegen aan onze klanten.

Onze toegevoegde waarde

Onze kracht ligt in het vrijmaken van veranderenergie bij mensen in organisaties langs een verandervisie.

Vanuit de organisatie cascade inspireren en helpen wij hen met nieuwe inzichten, kennis, training, zelfinzicht, personal coaching, praktische interventies en tooling. Vanuit kracht de verandering maken, die leidt tot de realisatie van de strategische organisatie doelen.

De Transitie Kamer werkt pragmatisch, is confronterend, helpend en inspireert vanuit een sterk kennis- en ervaringsfundament.

Samenwerken met ons?

Aard van de samenwerking 

  • Wij werken bij voorkeur een langere tijd samen, zodat we werkelijk in staat zijn met elkaar die veranderingen door te maken, die de uitgangspunten vormen van onze samenwerking: jullie doelstellingen. Daarom werken wij bij voorkeur met jaarafspraken.
  • Incrementeel en consistent.
  • Zie ons meer als partner/collega, die inzetbaar is op meerdere terreinen.

Inzet van capaciteit

  • Er wordt altijd een initiële capaciteitsafspraak over de inzet van De Transitie Kamer gemaakt, uiteraard afhankelijk en in het belang van de opdracht. 
  • De Transitie Kamer kan worden ingezet voor groepstraining, organiseren en uitvoeren van workshops, teamcoaching, coaching “on the job”, ontwikkelen en uitwerken van programma’s, advieswerkzaamheden, voorzitten van vergaderingen, begeleiden van strategie sessies, e.d.

Evaluatie en voortgang

  • Per kwartaal worden de samenwerking en inspanningen door partijen geëvalueerd en zo nodig heroverwogen en aangepast naar de actuele situatie. Daarbij gelden de initiële afspraken als minimum. Helder toch?

kennis maken?

Neem gerust contact op om kennis te maken.

  • contact formulier
  • Laat u bellen
  • bel ons

Als u deze website mobiel bezoekt, dan kunt u op onderstaande knop klikken om ons direct telefonisch te spreken.