leadership pipeline: leider van anderen

De eerste transitie van de Leadership Pipeline

DE EERSTE transitie

Leadership Pipeline: het leiden van anderen

Eén van de eerste transities die elke leider zal maken, is de overgang van het leiden van zichzelf naar het leiden van anderen.

Deze overgang vindt plaats wanneer een werknemer ondergeschikten krijgt toegewezen (bijv. als teamleiders, managers en supervisors of eenvoudig als mentor van stagiaires en nieuwkomers).

Leidinggeven aan anderen lijkt een natuurlijke leiderschapsovergang, maar het is vaak de overgang waar mensen in struikelen. Vooral voor managers die voor het eerst leidinggeven, kan het moeilijk zijn om over te schakelen van 'doen' naar 'delegeren'. 

Nieuwe managers moeten leren om hun eigen taken af te maken, terwijl ze anderen helpen hun taken af te maken. 

Zij moeten de tijd nemen om het werk van hun ondergeschikten toe te wijzen, te beoordelen en toe te passen. Dit alles naast het bieden van voortdurende begeleiding en communicatie.

De belangrijkste verandering op dit punt in de leiderschapspijplijn is een verandering in waarden.

Nieuwe managers moeten het even belangrijk vinden om anderen productief te maken, als zelf productief te zijn. Als deze eerste verschuiving niet goed wordt gemaakt, zullen alle volgende promoties het probleem alleen maar vergroten.

Het resultaat is dat leiders aansprakelijk worden voor het verstoppen van de pijplijn. Managers moeten leren om leidinggevend werk vanaf het begin te waarderen, niet alleen door het als een deel van hun rol te beschouwen, maar als het doel van hun rol zelf.

Doelgroep programma leiden van anderen

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit managers van anderen met individuele medewerkers die aan hen rapporteren. Zij kunnen leiding geven aan kleine teams of aan grotere teams. Het belangrijkste is dat zij eerstelijns managers zijn met people management verantwoordelijkheden.

Het meetbare effect van het programma verschilt niet naar gelang de ervaring van de deelnemers. Tijd alleen helpt leiders niet bij hun overgang.

Uitleg programma Leadership Pipeline: leiden van anderen

Uitleg programma

Het programma verduidelijkt de specifieke verantwoordelijkheden en prestatie verwachtingen voor de leider. Het zorgt ervoor dat de leider de juiste werkwaarden, tijdsbesteding en vaardigheden ontwikkelt om succesvol te zijn in de rol.

Na het programma zal de leider een duidelijk perspectief hebben op hoe hij op unieke wijze waarde creëert als leider van anderen. Hij heeft geleerd zijn leiderschapswerk te waarderen.

Flow programma Leadership Pipeline: leiden van anderen

Flow van programma

Alles is gebaseerd op de eigen dagelijkse uitdagingen van de deelnemer. Bovendien betrekken we de directe manager van de deelnemer in het leerproces. In plaats dat de deelnemers de training naar hun werk brengen, brengen de deelnemers hun werk in de training.

De integratie van het dagelijks leven is sterk. Daardoor is het geleerde in het programma direct en onmiddellijk toepasbaar wanneer de deelnemers naar hun werk terugkeren.

DE TRANSITIE

Van individuele medewerker naar leider van anderen

Het "leiden van anderen" transitieprogramma pakt alle drie de sleutelelementen in de transitie aan, namelijk zakelijke waarden, tijdsbesteding en vaardigheden. Vooral het vermogen om leiders van anderen te ondersteunen bij het veranderen van hun zakelijke waarden is wat de blijvende impact van de programma's creëert.

Hieronder ziet u de belangrijkste transitie-elementen voor een leider van anderen.

Individuele medewerker

Zakelijke waarden:

 • Resultaten bereiken door persoonlijke bekwaamheid
 • Technisch of professioneel werk van hoge kwaliteit leveren
 • Aanvaarding van de bedrijfswaarden

Tijdsbesteding:

 • Dagelijkse discipline (aankomst, vertrek)
 • Persoonlijke deadlines voor projecten halen door de eigen tijd te beheren

Vaardigheden:

 • Technische of professionele bekwaamheid
 • Teamplayer
 • Relaties opbouwen voor persoonlijk belang en resultaten, met behulp van bedrijfsmiddelen, -processen en -procedures

Leider van anderen

Zakelijke waarden:

 • Resultaten boeken via anderen
 • Het succes van direct reports (ondergeschikten)
 • Zelf als manager
 • Succes van de unit
 • Zichtbare integriteit

Tijdsbesteding:

 • Jaarlijkse planning (budget, projecten)
 • Ontwikkeling van direct reports
 • Prestatiebeheer
 • Recruitment

Vaardigheden:

 • Functieontwerp en planning (projecten, budgetten, personeel)
 • Selecteren
 • Delegeren
 • Coachen en feedback geven
 • Prestatiebeheer
 • Belonen en motiveren
 • Communiceren en sfeerbewaking

voorbeeld programma

Kernpunten van een programma

Hieronder ziet u enkele van de kernpunten van een typisch programma voor het leiden van anderen. Het hele programma sluit direct aan bij het werk dat gedaan moet worden voor een manager van anderen. De inhoud en leerstroom van het uiteindelijke programma wordt samen met u ontworpen.

Overgang naar uw leiderschapsrol

Richting bepalen en zingeving opbouwen

Empowerment en follow-up

Ontwikkel uw direct reports

Prestaties beoordelen en verbeteren

Teamleden selecteren en het team opbouwen

 • Hoe u op unieke wijze waarde toevoegt aan de organisatie
 • Transitie in:
  - Zakelijke waarden
  - Tijdsbesteding
  - Vaardigheden
 • Hoe uw rol als leider verbonden is met andere rollen in de organisatie
 • Hoe u tijd vrijmaakt om een leider van anderen te zijn
 • Meetbare en motiverende doelen bepalen
 • Doelstellingen koppelen aan de algemene bedrijfsstrategie
 • Betrokkenheid stimuleren door doelstellingen te bepalen
 • Prioriteiten stellen in overeenstemming met hoe u waarde toevoegt
 • Behaal resultaten door anderen
 • Pak de redenen aan om niet te delegeren
 • Delegeer taken en verantwoordelijkheden op een motiverende manier
 • Empowerment door het delegeren van autoriteit
 • Effectieve follow-up op regelmatige basis
 • Pas coaching op een dagelijkse basis toe en ontwikkel een coaching stijl
 • Stel SMART ontwikkelingsdoelen
 • Koppel ontwikkeling doelstellingen rechtstreeks aan de bedrijfsdoelstellingen
 • Prestatiegericht coachen
 • Voorbereiden en uitvoeren van functionerings- en ontwikkelingsgesprekken
 • Geef feedback op een manier die acceptatie creëert en leren bevordert
 • Pas feed-forward succesvol toe
 • Gebrek aan prestaties aanpakken en het "moeilijke gesprek" voeren
 • Werf direct reports voor morgen, niet alleen voor vandaag
 • Bouw een high-performance team
 • Deselecteer lage presteerders en optimaliseer het team
 • Vergroot de betrokkenheid van het team

INVESTEER OM DE GOEDE REDEN

Waarom investeren in de ontwikkeling van leiders van anderen?

Leiders van anderen zijn uw eerstelijnsmanagers. Zij geven leiding aan ongeveer 80-90% van alle werknemers in de organisatie. Dit maakt hen tot een kritisch personeelsbestand.

Leiders van anderen hebben de grootste dagelijkse impact op betrokkenheid, motivatie, houding, baantevredenheid, kwaliteit en behoud van werknemers.

Leiders van anderen maken het product of de dienst mogelijk. Zij overzien het eigenlijke werk in elke fase van het proces en zijn verantwoordelijk voor het personeel dat daadwerkelijk het product aanraakt of de dienst levert.

Het resultaat van een leider van anderen die zijn leiderschapsrol niet goed vervult, is onmiddellijk zichtbaar en meetbaar.

PROBLEMEN BIJ DEZE TRANSITIE

Typische transitie problemen bij het leiden van anderen

In het programma zullen we leiders ondersteunen bij het overwinnen van de typische transitie problemen voor leiders van anderen. Vaak zijn dit gedragingen die u ook ziet bij meer ervaren leiders van anderen.

 • Micromanagement in plaats van delegeren 
 • Concurreren met ondergeschikten over "wie het het beste weet" 
 • Moeilijke gesprekken vermijden met ondergeschikten 
 • Het werk van ondergeschikten overnemen, in plaats van hen hun eigen werk te laten doen
 • Vragen van ondergeschikten eerder ervaren als een verstoring dan als een kans om hen te coachen en te ontwikkelen

kennismaken

Organiseer dit programma voor uw teamleiders

Vul het formulier in en we nemen contact met u op om samen de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Neem binnen

  1  5
Dagen
:
 
  0  7
Uren
:
 
  1  4
Minuten
:
 
  5  5
Seconden

You missed out!

contact met ons op en ontvang 5 dagen training voor de prijs van 4 dagen.

Uw Voornaam
Uw Achternaam
Uw zakelijke e-mailadres
Uw zakelijke telefoonnummer
Geef een korte uitleg over uw vraag
0 of 350