De leadership Pipeline

Ontwikkel leiders en creëer MD-programma's die niet alleen gebaseerd zijn op vaardigheden

Wat is een Leadership Pipeline?

De leiderschapspijplijn wordt gebruikt om een systematisch en zichtbaar systeem te maken voor het identificeren van kandidaten voor leiderschapsopvolging. Dit in combinatie met de processen voor hun ontwikkeling naar dat niveau.

Het is een systematisch proces dat alle vormen van ontwikkeling, evaluatie, opleiding en promotie van werknemers omvat. Indien goed opgezet, identificeren, koesteren en promoveren leiderschapspijplijnen toptalent, waardoor bedrijven vacante posities van binnenuit kunnen invullen, in plaats van extern te rekruteren.

Op deze manier bieden leiderschapspijplijnen ook een duidelijk pad voor het klaarstomen van opvolgingskandidaten voor leiderschapsposities.

Waarom een Leadership Pipeline?

Het opbouwen van een sterke leiderschapspijplijn vergt een voortdurende investering van tijd en energie. Maar als het goed is opgebouwd, is dat meer dan de moeite waard.

Een sterke leiderschapspijplijn is een talentenmagneet. Het standaardiseert ontwikkeling, motiveert medewerkers en bevordert een langdurige betrokkenheid bij de organisatie. Het koestert intern talent en creëert een sterke leiderschapspool, die meer interne promotie mogelijk maakt en waarmee opvolgingsplanning eenvoudiger wordt.

Leiderschapspijplijnen kunnen niet halfslachtig worden opgebouwd; ze moeten echt worden gewaardeerd als essentiële bedrijfsprocessen. En wanneer ze dat zijn, worden ze een sterk concurrentievoordeel.

het model

De Leadership Pipeline

De Leadership Pipeline bestaat uit 6 zogenaamde transities naar een hogere leiderschapsfunctie.

Het begint bij het ontwikkelen van medewerkers naar de eerste leiderschapsrol (het managen van anderen) tot de hoogste leiderschapsrol, het managen van een enterprise (CEO).

De 6 transities:

  1. Leider van anderen
  2. Leider van leiders
  3. Functioneel leider
  4. Organisatie leider
  5. Groep leider
  6. CEO Corporate
Het model van de Leadership Pipeline (Leiderschapspijplijn)

leiderschap ontwikkeling op elk niveau

De Leadership Pipeline en MD-programma's

De meeste MD- en leiderschapsprogramma's die we tegenkomen zijn alleen gebaseerd op het ontwikkelen van vaardigheden. Natuurlijk zijn vaardigheden belangrijk, maar deze komen voor een groot deel juist voort uit de verandering van zakelijke waarden en tijdsbesteding bij elke transitie. Naast vaardigheden moeten MD-programma's dus ook bestaan uit de laatste twee onderwerpen. Klik op onderstaande knoppen voor een uitgebreide uitleg van elke transitie.

Transitie 1

Van het leiden van jezelf naar het leiden van anderen

Transitie 2

Van het leiden van anderen naar het leiden van leiders

Transitie 3

Van het leiden van leiders naar functioneel leider

Transitie 4

Van functioneel leider naar organisatie leider

5 kenmerken

Bouw een sterke leiderschapspijplijn

Het vermogen om van binnenuit te promoten

Een van de beste indicatoren van een sterke leiderschapspijplijn is het vermogen om van binnenuit promotie te maken. Meer dan 20-30% van de hedendaagse raden van bestuur vervangen vertrekkende CEO's door externe wervingen. Op korte termijn lijkt dit misschien een efficiënte oplossing, maar als u op de lange termijn gedwongen bent om extern te werven kost dat uw bedrijf geld, tijd en talent.

Leiderschapspijplijnen hebben collectieve eigendom

Hoe eenvoudig uw pijplijn ook is, niemand is verantwoordelijk voor het hele proces. Het is niet aan uw CEO (of HR) om leiders te ontwikkelen voor elke cruciale rol in uw organisatie. U moet collectief een leiderschapspijplijn bouwen en onderhouden. Ze vereisen volledige inzet van bestuur, leidinggevenden, managers en opvolgings-kandidaten om te kunnen functioneren zoals het hoort.

Leiderschapspijplijnen zijn transparant

Werknemers met veel potentieel kunnen ervoor kiezen de organisatie te verlaten als zij geen doorgroeimogelijkheden zien. Juist daarom moet het management zijn leiderschapspijplijnen transparant maken. Het communiceren van het ontwikkelings- en promotieproces zal een positieve invloed hebben op de motivatie van werknemers, hun betrokkenheid bij de organisatie op de lange termijn en bij het aantrekken en behouden van toptalent.

Leiderschapspijplijnen zijn eenvoudig en consistent

Leiders hebben de neiging aan te nemen dat hun pijplijnen complex moeten zijn om succesvol te zijn. In werkelijkheid is minder juist meer. Een eenvoudige en consistente structuur stelt werknemers in staat om leiderschapspijplijnen beter te begrijpen. Dit maakt promotie haalbaarder, wat op zijn beurt de motivatie en betrokkenheid bij talent-ontwikkelingsactiviteiten verhoogt.

Leiderschapspijplijnen houden vooruitgang bij

Succesvolle leiderschapspijplijnen houden systematisch de vooruitgang bij. Studies hebben aangetoond dat het meten en opvolgen van talent ontwikkelings-inspanningen na verloop van tijd de kans aanzienlijk verhoogt dat doelstellingen worden bereikt. En wanneer leiders de tijd nemen om volgelingen te coachen door het talent ontwikkelingsproces heen, is de kans op blijvende gedragsverandering aanzienlijk groter.

8 voordelen

Profiteer van de voordelen van een Leadership Pipeline

U kunt de planning van opvolging en de ontwikkeling en selectie van leiderschap in uw organisatie aanzienlijk vereenvoudigen.

Individuele managers zien duidelijk de kloof tussen hun huidige en de gewenste prestaties en de hiaten in hun opleiding en ervaring.

HR kan ontwikkelings-beslissingen nemen op basis van waar mensen tekortschieten in vaardigheden, tijdsbesteding en werkwaarden, in plaats van te vertrouwen op algemene opleidings- en ontwikkelingsprogramma's.

Of iemand klaar is voor een overstap naar het volgende leiderschapsniveau kan objectief worden beoordeeld, in plaats van te worden bepaald door hoe goed hij in zijn vorige functie presteerde.

Leiderschapspassages bieden u een manier om de selectie te verbeteren. In plaats van selectiebeslissingen alleen te baseren op prestaties uit het verleden, persoonlijke connecties of voorkeuren, kunnen managers aan een hogere, effectievere norm worden gehouden.

Een goed gedefinieerde pijplijn verschaft u een diagnostisch instrument dat helpt de mismatches tussen de capaciteiten van individuen en hun leiderschapsniveau te identificeren. Daarom is het waarschijnlijker dat de situatie wordt verholpen of, indien nodig, dat de persoon die niet aan de eisen voldoet, wordt verwijderd.

Het helpt u om mensen op het juiste tempo door leiderschapspassages te loodsen. De pijplijn biedt een systeem om te identificeren wanneer iemand klaar is om door te stromen naar het volgende leiderschapsniveau.

Het vermindert de tijd die nodig is om iemand voor te bereiden op de hoogste leidinggevende functie in een bedrijf. Omdat de pijplijn duidelijk definieert wat nodig is om van het ene niveau naar het volgende te gaan, wordt er weinig of geen tijd verspild aan banen die alleen maar vaardigheden dupliceren.

in 6 stappen
een sterke
Leadership Pipeline
bouwen

Identificeer de kritieke rollen

Ontwikkel succes profielen

Nomineer opvolgings- kandidaten

Ontwikkel kandidaat profielen

Maak individuele ontwikkelingsplannen

Uitvoeren en voortgang meten

kennismaken

Maak uw MD-programma's met de Leadership Pipeline

Vul het formulier in en we nemen contact met u op om samen de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Uw Voornaam
Uw Achternaam
Uw zakelijke e-mailadres
Uw zakelijke telefoonnummer
Geef een korte uitleg over uw vraag
0 of 350