Een betere aanpak voor transities en verandertrajecten

een betere aanpak voor transities en verandertrajecten

Succesvolle trajecten vormgeven om te leren en te veranderen

De meeste verandertrajecten mislukken. Het is daarom niet vreemd dat veel bedrijven huiverig zijn om zo'n traject in gang te zetten. Veranderingen en transities binnen organisaties worden dan ook vaak pas opgestart als reactie op een interne of externe noodzaak (reactief veranderen).

Er zijn maar weinig bedrijven die veranderen omdat ze een bepaalde ambitie hebben (proactief veranderen). En dat is jammer. Veranderen vanuit ambitie geeft immers een andere energie dan wanneer dat vanuit een noodzaak gebeurt. 

Wendbare organisaties hebben een ambitie. Ze willen ergens naartoe. Veranderingen en transities worden in gang gezet om die ambitie waar te maken.

We helpen bedrijven om wendbaar te worden. We maken tijd en ruimte om een robuust proces in gang te zetten, waarmee leren en veranderen in de vezels van mensen, teams en de organisatie wordt geworteld.

Dat gebeurt niet overnacht. Daarom werken we altijd voor minimaal een jaar met onze relaties samen.

De aanpak van succesvolle transities

Bij veranderingen, transities en ontwikkeltrajecten ontvangt u altijd een online academy die voor uw organisatie op maat wordt gemaakt. Dat is het ondersteunende platform voor onze robuuste aanpak van transities.

Bekijk de trainingen die transities ondersteunen en in uw academy kunnen worden opgenomen:

De 3 fasen van succesvolle transities

Bij het vormgeven van transities (waaronder ook trainingen en veranderingen vallen) maken we gebruik van onderstaande 3 stappen die zich in de praktijk hebben bewezen.

Tailor

Fase 1:

In deze fase wordt in 4 stappen het fundament voor succes van het ontwikkeltraject opgezet.

Train

Fase 2:

De tweede fase bestaat uit het inspireren en transformeren van medewerkers. Daarnaast wordt het geleerde periodiek versterkt.

Take Control

Fase 3:

De laatste fase bestaat uit het toepassen van het geleerde in de praktijk. Vervolgens wordt dit gemeten en continu verbeterd.

Wordt een wendbare en lerende organisatie

Maak kennis met onze methodiek om het proces van veranderingen en transities op een heldere, beproefde en effectieve manier vorm te geven en uit te voeren.

"74% van de medewerkers hebben het gevoel dat ze niet hun volledige potentieel in hun werk halen door gebrek aan ontwikkelmogelijkheden in de organisatie."